منزل

-

боржингийн ил ууурхайн нөөцийг хамгаалахаар