منزل

-

бөмбөлөгт тээврийн эргэлтийн хурдыг хэрхэн тооцох