منزل

-

доломит шохойн чулууны үндсэн ашигт малтмалын бүрэлдэхүүн