منزل

-

төмөр хүдэр боловсруулах тоног төхөөрөмж Хөөх