منزل

-

шохойн чулуунаас чулуунцар үйлдвэрлэх ажлыг эхлүүлэх засварлах